Om klubben

Radioklubben Fox startades 10 oktober 2004 av Fox 02 Tommie, Fox 10 Benny, Fox 14 Bernt (SK) Fox 18 Olle (SK).

Namnet Fox kom vår vän Olle Fox 18 på då vi satt hos Fox 02 och klurade på ett namn då sa Olle ”-Kolla på åkern en räv” så var namnet FOX beslutat. Tyvärr är Olle Silent Key nu, han var en riktig radio kämpe.

Planen var att hålla liv i 27mhz snacket i Jönköping. 
Men så blev vi några fler och det spred sig över hela Sverige och norden och vi blev över 700 st Foxare.

Under 2020-2021 började klubben att omorganiseras. Benny Fox 10 tog över stafettpinnen efter Tommie Fox 02 och en ny styrelse plockades fram. I klubben fanns en stor mängd inaktiva medlemmar. För att klubben skulle bli mer aktiv så gjordes en restart, där alla på nytt fick ansöka om medlemskap. Ett arbete som fortgår.

Den nuvarande styrelsen består av:
Fox 10 Benny : Ordförande 
Fox 36 Janne
Fox 70 David

Vi finns på kanal  Kanal 24 Usb & 27  Fm  
​Vid en träff finns vi på både Fm & Ssb
Vi finns utspridda i hela Sverige.Norge.Danmark.England.Nederländerna. mm

Radioklubben Fox finns även på 69mhz och då är det kanal 8 som är anropskanal.

Stadgar för Radioklubben Fox 

§ 1 Syfte
Radioklubben Fox är en ideell och opolitisk klubb vars huvudsyfte är att samla, sprida 27mhz och 69mhz vidare. Klubben ska även fungera som ett nätverk där likasinnade kan finna varandra och knyta kontakter.

§ 2 Tillvägagångssätt
Föreningens fortlevnad beror på medlemmarnas aktivitet. Drivkraften i föreningen kommer vara det internetbaserade hemsidan http://radioklubbenfox.com och Facebookgruppen ”Radioklubben Fox”

§ 3 Medlemskap
Till medlemmar av klubben kan antagas personer som är intresserade av 27 mhz och/eller 69mhz. Ansökan om inträde sker elektroniskt via hemsidan . Medlemskapet blir giltigt sedan sökanden antagits av föreningen samt betalat medlemsavgiften. Sökande som antages förutsätts ha tagit del av stadgarna och förbinder sig att följa dessa. samt följa reglerna på våran Facebooksida.


§ 4 Avgifter
En inträdesavgift om 50kr tas ut
.

§ 5 Uppsägning av medlemskap
Om medlem önskar utträda ur föreningen skall skriftlig uppsägning till föreningen inlämnas.

§ 6 Medlem som trakasserar annan Medlem med störning utesluts omgående.

§ 7 De pengar som kommer in till klubben går tillbaka till dess medlemmar i form av aktiviteter efter att nödvändiga utgifter har betalats, exempelvis webbhotell. Klubben är inte vinstdrivande.

%d bloggare gillar detta: