Hem

De senaste inläggen

Årsavgiften tas bort

Årsavgiften om 50kr per medlem tas bort och blir istället en inträdesavgift som betalas en enda gång. Hälsningar från Styrelsen

Facebookgruppen

Som ni vet så kommer vi stänga de båda andra grupperna och istället ha en där alla kan läsa men bara medlemmar kan skriva. Vi stänger de båda gamla grupperna om några dagar. Ni hittat den härhttps://www.facebook.com/groups/2799288383622816/?ref=share&exp=3bcf

Tankar om Foxklubbens framtid

De 2 nuvarande fb-sidorna ”Radioklubben Fox” och ”Radioklubben Fox öppen grupp”kommer att ersättas med en ny fb-sida som kommer att heta t.ex. Privatradioklubben Fox.Detta kommer att innebära att betalande medlem får rätt att skriva på sidan medan icke betalande besökare bara kan läsa på den.Tyvärr innebär detta att alla betalande medlemmar måste registrera sej igen.Fortsätt läsa ”Tankar om Foxklubbens framtid”